Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Risikovurderinger, risikoelementer
og kompenserende tiltak knyttet til
ubemannede flytende innretninger

Forhåndsutredning

Risikovurderinger, risikoelementer og kompenserende tiltak knyttet til ubemannede flytende innretninger

DNV GL har på oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil) utført en studie for å identifisere risikoforhold knyttet til ubemannede flytende innretninger for produksjon og/eller lagring. Arbeidet fokuserer på risikofaktorer som er speielle for flytere, og inkluderer relevante fagområder som f.eks. stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer, evakueringsmidler, posisjoneringssystemer samt styring og vedlikehold av relevante systemer. Hensikten med oppgaven har vært å identifisere risiko, tilhørende og manglende barriereelementer, samt vurdere effekten av kompenserende tiltak.

Publisert

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

DNV GL

Forfattere

Espen Wetterhus og Morten Stensland

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

utfordringsbildet risiko