Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Evaluering fra Kommunal- og distriktsdepartementet publisert . Document front page
Evaluering av lov- og forskriftsendringer i plan- og bygningsloven 2017/2018

Holth & Winge, i samarbeid med Rambøll AS og Henning Larsen, har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en evaluering av lov- og forskriftsendringer knyttet til plan- og bygningsloven som ble gjennomført i 2017/2018.

Strategi/plan fra Forskningsrådet publisert . Document front page
Budsjettforslag 2024

NOU fra Justis- og beredskapsdepartementet publisert . Document front page
NOU 2022: 21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

Straffelovrådet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2019 for å utrede og legge frem forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rådets tredje oppdrag går ut på å foreta en …

Flere dokumenter

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2022 markerte vi åpningen av Kudos på Nasjonalbiblioteket, med innlegg fra Hilde Singsaas (DFØ), Aslak Sira Myhre (NB), Erik Bollestad (DSS) og flere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no