Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Studie fra Statens vegvesen publisert . Document front page
Tiltak for bærekraft i bruk av betong

Rapporten er et resultat fra innspill gitt i dialogmøter som seksjon Konstruksjonsteknikk har organisert med ulike bransjeaktører. Dagens betongbransje har endret seg betydelig siden året 1990 som opp til ganske nylig har vært sammenlignings-grunnlaget. Informasjonen vi …

Forhåndsutredning fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet publisert . Document front page
Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdert om fribeløpet for uføretrygd bør økes, reduseres, eller holdes på samme nivå som i dag.

KVU/KS1/KS2 fra Forsvarsdepartementet og andre, publisert . Document front page
Nytt hovedbygg Jan Mayen

Prosjektet "Nytt hovedbygg Jan Mayen" omfatter et hovedbygg for forlegning og jobb/velferd, nødforlegning, infrastrukturarbeider utomhus og rehabilitering av to sekundærbygg samt rivning av eksisterende stasjon. Gjennomføringen av prosjektet krever en omfattende logistikkoperasjon for både materialtransport og …

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2023 passerte Kudos 25 000 publiserte dokumenter, opp fra 10 000 ved lanseringen nøyaktig ett år tidligere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no