Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Årsrapport fra Norges Bank publisert . Document front page
Årsrapport Norges Bank 2023

Usikkerhet og stadige endringer i det økonomiske bildet stiller høye krav til hvordan vi som organisasjon løser våre samfunnsoppdrag. Vi kan i begrenset grad påvirke utviklingen i verdensøkonomien, men vi kan sørge for at organisasjonen er …

Strategi/plan fra Barne- og familiedepartementet og andre, publisert . Document front page
Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Regjeringen legger frem en bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Bevaringsstrategien markerer starten på et nasjonalt løft for å ta vare på Norges fredete og listeførte kirkebygg.

Evaluering fra Kommunal- og distriktsdepartementet publisert . Document front page
Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

Denne rapporten evaluerer praktiseringen av assistansebestemmelsen i valgloven, etter lovendringen i 2021. Hovedtemaer er valgmedarbeidernes og velgernes kjennskap til og erfaringer med assistansebestemmelsen. Datamaterialet består av en spørreundersøkelse til valgansvarlige for lokalvalget 2023 og kvalitative intervjuer …

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2023 passerte Kudos 25 000 publiserte dokumenter, opp fra 10 000 ved lanseringen nøyaktig ett år tidligere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no