Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

NOU fra Nærings- og fiskeridepartementet publisert . Document front page
NOU 2023: 28 - Investeringskontroll

Utvalgets vurdering er at dagens ordning og regelverk for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser ikke fungerer på en god nok måte. Utvalget foreslår at det etableres en meldeordning for utenlandske direkteinvesteringer i …

Forhåndsutredning fra Olje- og energidepartementet publisert . Document front page
Et kombinert forsknings- og testsenter for energiomstilling i Arktis på Svalbard?

Forskningsrådet har, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), gjennomført en vurdering av om det er forskningsfaglig grunnlag for å opprette et kombinert forsknings- og testsenter på Svalbard for utvikling og bruk av null- eller lavutslipps …

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2023 passerte Kudos 25 000 publiserte dokumenter, opp fra 10 000 ved lanseringen nøyaktig ett år tidligere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no