Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Statusrapport fra Nærings- og fiskeridepartementet publisert . Document front page
Statens eierrapport 2023

Staten forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom direkte eierskap i 69 selskaper, som har til sammen over 336 000 ansatte. Regjeringen har mål om at statlig kapital og eierskap skal bidra til økt eksport, …

Studie fra Kommunal- og distriktsdepartementet publisert . Document front page
Måling av effektivitet i kommunale tjenester

Rapport fra Senter for økonomisk forskning (SØF). Prosjektet «Måling av effektivitet i kommunale tjenester» er utført på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet/ Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Forhåndsutredning fra Kommunal- og distriktsdepartementet publisert . Document front page
Grunnlag for veileder om revisjon av kommunale arealplaner

Denne utredningen er ment å gi Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) et faglig og erfaringsbasert grunnlag for å utarbeide en veileder for revisjon av kommunale arealplaner. Utredningen er utarbeidet av Holth & Winge (prosjektansvarlig), Henning Larsen, NINA, …

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2023 passerte Kudos 25 000 publiserte dokumenter, opp fra 10 000 ved lanseringen nøyaktig ett år tidligere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no