Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

NOU fra Kunnskapsdepartementet publisert . Document front page
NOU 2022: 17 - Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Opptaksutvalget ble oppnevnt 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at …

Forhåndsutredning fra Landbruks- og matdepartementet publisert . Document front page
Beredskapslagring av matkorn

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ga i brev datert 10. mars 2022, Landbruksdirektoratet i oppdrag å utrede etablering av beredskapslagring av matkorn. Den norske matsikkerheten vurderes å være god. Norge får normalt tilgang til det landet trenger …

Forhåndsutredning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet publisert . Document front page
Ukrainian Regulatory Threat Assessment 2021

Denne rapporten revurderer de viktigste kjernefysiske og strålingstruslene mot sikkerhet i Ukraina fra et regulatorisk perspektiv og identifiserer de nåværende hovedutfordringene, truslene og hullene i det ukrainske regelverket under ansvaret til State Nuclear Regulatory Inspectorate of …

Flere dokumenter

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2022 markerte vi åpningen av Kudos på Nasjonalbiblioteket, med innlegg fra Hilde Singsaas (DFØ), Aslak Sira Myhre (NB), Erik Bollestad (DSS) og flere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no