Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Studie fra Statens vegvesen publisert . Document front page
Elverhøy - Erfaringsrapport

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med et FoU-arbeid for å utvikle en automatisert produksjonsprosess for bygging av stålbruer basert på laser- og laser- hybridsveising. Målet med dette arbeidet er å vise at automatisert produksjon med …

Kartlegging fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring publisert . Document front page
Evaluering av statsbudsjettprosessen

Finansdepartementet ønsker å vurdere hvordan dagens budsjettprosess kan innrettes for å legge best mulig til rette for godt opplyste politiske prioriteringer. DFØ har fått i oppdrag å kartlegge ulike aktørers syn på hvordan dagens budsjettprosess fungerer, …

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2023 passerte Kudos 25 000 publiserte dokumenter, opp fra 10 000 ved lanseringen nøyaktig ett år tidligere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no