Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Strategi/plan fra Justis- og beredskapsdepartementet publisert . Document front page
Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i 2014. Den ble sist revidert i 2020, og forrige statusrapportering ble publisert sommeren 2021. Høsten 2023 gjennomførte Justis- og beredskapsdepartementet en ny

Strategi/plan fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet publisert . Document front page
Arbeidsgiverstrategi 2024-2027

Arbeidsgiverstrategien synliggjør statens forventninger til virksomhetslederne og andre med arbeidsgiveransvar i virksomhetene. I tillegg forplikter strategien DFD, som den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten, og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som bistår virksomhetene med å realisere …

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2023 passerte Kudos 25 000 publiserte dokumenter, opp fra 10 000 ved lanseringen nøyaktig ett år tidligere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no