Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Kartlegging fra DFØ publisert . Document front page
Statlige virksomheters arbeid med å redusere kjøp av konsulenttjenester i 2022

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet gått igjennom alle årsrapportene til de statlige virksomhetene som mottok fellesføringen om konsulentbruk i 2022. DFØ har også gått gjennom tall fra statsregnskapet.no. Konsulentbruken på ulike …

Kartlegging fra DFØ publisert . Document front page
Utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen

I dette notatet presenter DFØ utviklingen av antall ansatte i statsforvaltningen i perioden 2021 til 2022. Undersøkelsen bruker statistikk fra SSB og data fra DFØs kartleggingsundersøkelse. Noen sentrale funn fra årets rapport er: I 2022 var …

Strategi/plan fra Nærings- og fiskeridepartementet publisert . Document front page
Veikart Helsenæring

Formålet med veikartet er å vise den store bredden i regjeringens politikk for å fremme og styrke helsenæringen i Norge. Veikartet skal stake ut best mulig kurs fremover, og bidra til en «ny giv» for helsenæringen.

Flere dokumenter

Nytt på Kudos

Foto av Hilde Singsaas, Aslak Sira Myhre og Erik Bollestad som åpner Kudos ved å klippe en snor.

10. oktober 2022 markerte vi åpningen av Kudos på Nasjonalbiblioteket, med innlegg fra Hilde Singsaas (DFØ), Aslak Sira Myhre (NB), Erik Bollestad (DSS) og flere.

Se videoopptak fra lanseringen

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no