Kudos er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her finner du blant annet evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Les mer om hvilke dokumenter som finnes i Kudos 

Aktuelle dokumenter

Statusrapport fra Politiets Utlendingsenhet publisert . Document front page
Juni 2024 – uttransporteringer fra Norge

Uttransporteringer av personer uten lovlig opphold fra Norge i perioden 1.06.2024 - 30.06.2024 fordelt på nasjonaliteter og destinasjoner.

Flere dokumenter

Gi oss tilbakemelding!

Kudos er stadig under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

Send e-post til kudos@dfo.no