Registrering av evalueringsrapport

Nasjonalbiblioteket har innført en ny løsning for digital pliktavlevering.
Avlevering av evalueringsrapporter ligger nå i Altinn.

Logg inn på Altinn med din personlige bruker. Du behøver ikke å ha en tilknytning til virksomheten du leverer for i Altinn for å registrere en evaluering. Dersom du mangler tilknytning i Altinn kan du velge deg selv som aktør og deretter oppgi riktig utgiver i skjemaet.

For å registrere en evalueringsrapport, velg Offentlig dokument som type publikasjon og deretter Evaluering som dokumenttype.

Masseavlevering

Ta kontakt med Nasjonalbiblioteket for å pliktavlevere større dokumentsamlinger:
Vegard Stoveland, vegard.stoveland@nb.no