Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan

Evaluering|

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert mulighetsrommet for Norge til å redusere utslipp av svart karbon og metan målt i tonn.

  • Klima- og miljødepartementet
  • Miljødirektoratet
Dokumentstudier