Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Evaluering|

Det er foretatt en kartlegging av utvalgte miljøgifter i 90 personbilvrak som dekker årsmodeller i tidsrommet 1987-2010. Alle undersøkelsene er gjennomført hos Brødr. London i Oslo. Elektronikk og kretskort er lokalisert og fjernet i 15 av bilvrakene. Det er søkt å foreta et representativt utvalg av årsmodeller og merker ut fra hva som kan forventes å bli vraket i 2014. Undersøkelsene baserer seg på en kombinasjon av røntgenstråle målinger med XRF og analyser i laboratorium

  • Klima- og forureiningsdirektoratet
  • Håkon S. Bratland, Kenneth Sandberg, Frode Syversen
  • Mepex Consult
Dokumentstudier