Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Evaluering|

EU har vedtatt at luftfart skal inkluderes i EUs system for handel med uslippsrettigheter (EU ETS) fra 2012. Dette vil få betydning for Norge. I 2020 vil EU ETS redusere antall terminalpassasjerer i Norge med 0,5 - 5 prosent og samlet CO2-utslipp med 12 000-150 000 tonn. I 2030 blir effekten for flypriser og flytrafikk omtrent som i 2020, men utslippene kan synke langt mer enn i 2020 hvis kvoteprisen blir høye nok til å påvirke den teknologiske utviklingen.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger, Knut Sandberg Eriksen
  • Transportøkonomisk institutt
Dokumentstudier
Statistikk