Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Evaluering|

Rapporten er en oppfølging av rapporten "Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis" gjennomført av Oxford Research (2016), som hadde som formål å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis. I denne rapporten tar den samfunnsøkonomiske analysen høyde for flere kvantifiserte nyttevirkninger, og vil vurdere om tilskuddet til etterinstallering av heis kan rettes mer mot personer med behov (i både økonomisk og helsemessig forstand) for etterinstallering av heis, for på den måten øke måloppnåelse.

  • Husbanken
  • Anne Stine Meltevik, Marthe Rosenvinge Ervik, Marte Tobro
  • Oxford Research
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk