Verk på vandring

Evaluering|

Jørgen Langdalen har i rapporten Verk på vandring evaluert Kulturrådets støtteordning for gjestespill. Gjestespillordningen kom i drift i 1999, og evalueringen tar for seg perioden fra oppstart til og med 2002. Diskusjonen om gjestespillordningen har vært preget av at det frie scenekunstfeltet er i sterk endring. Som følge av utviklingstrekkene, står gjestespillordningen i dag i en ny kontekst i forhold til da den ble opprettet. Dette har ikke gjort ordningen overflødig: Langdalen foreslår blant annet å styrke og rendyrke satsingen på gjestespill. Dette kan være et effektivt virkemiddel for å stimulere til kunstnerisk og organisatorisk nyskaping, fremme mangfold og kvalitet og internasjonaliseringen av norsk scenekunst.

  • Norsk kulturråd
  • Langdalen Jørgen
  • Jørgen Langdalen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk