Veiledning om netto ringvirkninger i Håndbok V712

Evaluering|

I forbindelse med revisjon av Vegdirektoratet/ Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser skal beskrivelsen av netto ringvirkninger oppdateres. Denne rapporten gir en beskrivelse av netto ringvirkninger, med vekt på definisjoner og avgrensninger, og foreslår en sjekkliste som skal indikere hvilke prosjekter som har potensiale for netto ringvirkninger. Sjekklisten er ved publiseringstidspunktet for denne rapporten på høring.

  • Statens vegvesen
  • Annegrete Bruvoll, Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Oscar Haavardsholm
  • Vista Analyse
Statistikk
Observasjon