Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Vegvalg Tromsø

KVU/KS1/KS2

Vegvalg Tromsø konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø

Konseptvalgutredningen omfatter strategier for å håndtere transportetterspørselen i Tromsø fra mot 2030. Ulike konsepter er vurdert. Anbefalt konsept er kalt Kombinasjonskonsept. Det tar utgangspunkt i kollektivkonseptet, men omfatter også et større vegprosjekt.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)