Valgmenighet - alternativ og supplement

Evaluering|

ByMenigheten-Sandnes er et forsøk med valgmenighet i Den norske kirke. En forutsetning for forsøket var at det skulle evalueres. På oppdrag fra Stavanger bispedømmeråd har IRIS og SIK gjennomført denne evalueringen. Evalueringen har hatt to hovedperspektiver. Det ene perspektivet handler om å se menigheten fra innsiden ut fra erfaringene til de som har vært engasjert i den; det andre handler om å se menigheten utenfra besert på erfaringene til andre lokale og regionale kirkelige aktører som på ulike vis har vært involvert.

  • Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme
  • Sigurd Haus, Svein Ingve Nødland
  • International Research Institute of Stavanger, Misjonshøgskolen, Senter for interkulturell kommunikasjon
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon