Kudos / Barne- og familiedepartementet / Evaluering / 2010 / Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser

Evaluering

Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser sluttevaluering av utviklingsarbeidet

Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av utviklingsprosjektet «Utsatte unge 17–23 år i overgangsfaser». Det treårige utviklingsarbeidet ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og siktemålet var å utvikle nye tiltak og samarbeidsformer rundt utsatt ungdom. Evalueringen legger særlig vekt på . det som omtales som losfunksjon. Losfunksjon innebærer at ungdommene har hatt tett oppfølging av en person som har kunnet bistå dem på mange ulike måter i prosessen med å nyttiggjøre seg tiltakene.

Publisert

2010

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfattere

Inger- Hege Kristiansen og Anna Skårberg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-78-94-354-0