Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren

Evaluering|

I denne rapporten gjennomføres det en analyse av de konsekvenser en eventuell nedleggelse av IFE Halden vil ha å si for Halden kommune. Det er to ulike alternativer av nedleggelse som vurderes: i) kun en avvikling av den delen av aktiviteten som er relatert til atomreaktoren, og ii) en avvikling av all IFEs virksomhet ved Halden. Parallelt med denne utredningen er det også laget en egen rapport som ser på den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren, der reaktorens betydning vurderes fra et nasjonalt og internasjonalt forskningsperspektiv, næringsperspektiv, atomsikkerhetsperspektiv, og et utdanningsperspektiv.

  • Norges Forskningsråd
  • Helge Bremnes, Knut Peder Heen, Arild Hervik
  • Møreforsking Molde, Høgskolen i Molde
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier