Utredning av byggskadeforsikring og - register

I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Simen Pedersen, Sissel Rødevand, Iselin Kjelsaas, Fredrik Haugen
  • Menon Economics