Undervisnings- og vurderingsformer

Evaluering|

Tema for denne rapporten er pedagogiske endringer i høyere utdanning under Kvalitetsreformen. Utgangspunktet er de signaler som ble gitt i Mjøsutvalgets utredning [NOU 2000:14] og i Stortingsmelding 27 om ønskede endringer som gjaldt undervisning og vurderingsformer. Hovedspørsmålet vi har søkt svar på er i hvilken grad disse signalene er blitt fulgt opp og hvilke konsekvenser eventuelle endringer har hatt.

  • Norges Forskningsråd
  • Olga Dysthe, Arild Raaheim, Ivar Lima, Arne Bygstad
  • NIFU STEP, Uni Rokkansenteret
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier