Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Evaluering|

Formålet med Riksrevisjonenes undersøkelse har vært å få utarbeidet en så oppdatert beskrivelse som mulig av hvor langt forvaltningen har kommet i arbeidet med å følge opp vedtatte tiltak for å skape en mer målrettet og effektiv kystforvaltning.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Dokumentstudier