Ulikhet på tvers

Evaluering|

Rapporten tar for seg spørsmålet om foreldrenes utdanning, elevers kjønn og minoritetsstatus har like stor betydning for elevenes karakterer på tvers av norske ungdomsskoler. Undersøkelsen viser at dette har nokså lik betydning på de fleste skoler. Samtidig finnes det skoler som avviker signifikant fra dette mønsteret, og hvor prestasjonsforskjeller er mindre eller større enn det som er vanlig. Rapporten viser samtidig at gutter og elever med lavt utdannete foreldre oppnår bedre resultater på skoler med godt læringsmiljø og hvor skolen generelt oppnår gode skoleprestasjoner.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Anders Bakken
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk