Tiltak overfor gjengangere

Evaluering|

TOG retter seg mot gjengangere og skal styrke forvaltningssamarbeidet mellom kriminalomsorgen og tilknyttede hjelpe- og omsorgsetater. Deltakernes kriminalitetsbilde og levekårsproblematikk beskrives i rapporten, samt metodisk og systematisk arbeid med å strukturere hverdagen. Det anbefales at prosjektet utvides og får en viss autonomi. Samtidig bør det utvikles alternative tiltak med andre rammer for de som ikke takler en strukturert hverdag ennå.

  • Justis- og politidepartementet
  • Stig Nesvik
  • Kriminalomsorgens utdanningssenter
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk