Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket

Evaluering|

Tiltakene som er evaluert, er underholdskravet, intervjuordningene og avslagshjemmelen i utlendingsloven. UDI ønsket en vurdering av hvor mange og hvem som potensielt kan være utsatt for tvangsekteskap. Vi ønsket å få innsikt i hvordan tiltakene mot tvangsekteskap i regelverket virker. Oppdragsgiver ønsket anbefalinger som kunne bidra til at formålene bak bestemmelsene knyttet til tvangsekteskap i utlendingsregelverket blir ivaretatt på en god måte.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Anja Bredal, Solveig Igesund, Hilde Lidén, Axel West Pedersen, Anne Staver
  • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk