Tilgjengeliggjøring av planinformasjon

Evaluering|

Rapporten er en evaluering av hvordan kommunene oppfyller sin plikt til å sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett. Rapporten skal også omhandle tilgjengeliggjøringen av informasjon fra planregister med planoversikt.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Helge Wangen
  • Wangen Consult
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon