Tilbakevending fra Norge

Evaluering|

I denne rapporten drøftes tilbakevending for personer som har fått opphold i Norge. De som har fluktbakgrunn og ønsker å flytte til hjemlandet på permanent basis kan få hjelp til å organisere reisen og en støtte på 15 000 kroner. Støtteordningen har vært uendret siden 1996.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Jan-Paul Brekke
  • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk