The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation

Evaluering|

Evalueringen har vurdert gjennomganger og desentraliserte evalueringer bestilt av den norske bistandsforvaltningen (Utenriksdepartementet, ambassadene, Norad), ferdigstilt i 2014. Formålet med evalueringen har vært å bidra til god kvalitet på gjennomganger og desentraliserte evalueringer i norsk bistandsforvaltning. Evalueringen viser at mer enn halvparten av de vurderte rapportene har for dårlig kvalitet når det gjelder det metodiske grunnlaget, og at funn og konklusjoner ikke er godt nok underbygget. Samtidig tyder evalueringen på at gjennomgangene blir mye brukt av den enheten som er ansvarlig for tilskuddet, til dialog med partner om forbedringer i tiltaket.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Nick Chapman, Rob Lloyd, Espen Villanger, Greg Gleed
  • ITAD, Chr. Michelsens institutt
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier