Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

Evaluering|

Formålet med dette notatet var en gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser. Tre problemstillinger er spesielt vurdert; behandling av verdi på fisketillatelser, valg av avskrivningsplan og regnskapsmessig behandling av vedlikehold, enhetlig måte å beregne avskrivninger på i ulike lønnsomhetsanalyser. De ulike problemstillingene gjennomgås i rapporten og rapporten munner ut i konkrete anbefalinger.

  • Fiskeriadministrasjonen
  • Frøystein Gjesdal
  • Samfunns-og næringslivsforskning (SNF)
Statistikk