Last ned som PDF

94 sider

3.07 MB

Forsiden av dokumentet Systematisering av erfaringer med passivhus

Studie

Systematisering av erfaringer med passivhus

Rapporten fra SINTEF Byggforsk gir overblikk over ferdige og planlagte boliger på passivhusnivå i Norge. Prosjektets mål er å skaffe en systematisk oversikt over erfaringer med passivhusboliger i Norge. Diskusjonen omhandler sammenligning av utfordringer i ordinære boliger kontra passivhus, utfordringer i forhold til nordisk bokultur og egnethet for volumproduksjon. Rapportens hovedkonklusjon er at problemstillingene knyttet til passivhus er de samme som for andre nye boliger og bygninger generelt. Noen av problemstillingene er knyttet til introduksjonsfase og berører både beboere og bransje. Erfaringer viser at beboere gjerne bruker noe tid på å lære seg å bruke boligene optimalt mht. energistyring og at bransjen i en introduksjonsfase må ha ekstra fokus mht. kvalitetssikring av planlegging, utførelse og oppfølging på byggeplassen. Det pekes også at konvensjonelle forenklede beregningsprogrammer ikke er egnet.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Michael Klinski, Judith Thomsen, Åshild Lappegard Hauge, Sidsel Jerkø og Tor Helge Dokka

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-536-1256-0

Tema

Plan, bygg og eiendom

Analysekriterier

erfaringer