Stipendiater og doktorgradsgjennomføring

Evaluering|

Nye tall for doktorgradsstipendiater viser en markert bedring i gjennomføringsgrad og gjennomføringstid. Tallmaterialet viser at denne trenden fortsetter og at anslagsvis 80 prosent av senere stipendiatkull sannsynligvis vil fullføre studiet. I tillegg til å dokumentere endringer i gjennomstrømning de siste 20 årene diskuterer rapporten årsakene til at stadig flere fullfører doktorgradsstudiet. Det er fortsatt høy gjennomsnittsalder for nye doktorer, og det er store forskjeller mellom fagområdene. Det eksisterer små kjønnsforskjeller. Stipendiatene i matematikk-naturvitenskap har høyere gjennomføringsgrad enn stipendiater i de andre fagområdene.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Terje Bruen Olsen, Svein Kyvik
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Dokumentstudier
Statistikk