Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon

Evaluering|

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter ti tilskuddsordninger innenfor temaområdet fattigdom og sosial eksklusjon. Sju av disse er rettet mot kommunene og tildeles etter søknad. De sju aktuelle tilskuddene er tilskudd til oppfølgingstjeneste i egen bolig, tilskudd til innsats mot barnefattigdom, høgskole- og universitetssosialkontor, fra fengsel til kvalifiseringsprogram, økonomisk rådgivning, helhetlig innsats overfor utsatt ungdom og kvalifiseringsprogram.

  • Arbeidsdepartementet
  • Anne Skevik Grødem
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Dokumentstudier