Spørsmål til Skole-Norge våren 2015

Evaluering|

Oppfølging av mobbing og krenkelser, etablering av læreplasser og høyt presterende elever er noen av temaene i vårens spørreundersøkelse.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Cay Gjerustad, Erica Waagene
  • NIFU STEP
Spørreskjema