Spørsmål til Skole-Norge våren 2014

Evaluering|

Rapporten fra spørringen våren 2014 ble gjennomført med følgende tema: 1. Bedre læringsmiljø 2. Vurdering for læring 3. Læreplanene som styringsdokumenter 4. Etablering av læreplasser 5. Forsøket med praksisbrev - rapportering 6. Bruk av tolk i skolen 7. Nasjonale sentre http://www. udir. no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NIFU/-Sporreundersokelse-blant-skoler-og-skoleeiere-varen-2014/

  • Utdanningsdirektoratet
  • Nils Vibe, Berit Lødding
  • NIFU STEP
Spørreskjema