Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016

Evaluering|

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet to spørringer i året mot skolesektoren. Rapportene gir viktig informasjon som direktoratet bruker i oppfølgingen av viktige satsingsområder. Temaene i denne undersøkelsen: •Kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige •Yrkesretting og relevans i fellesfagene (FYR) •Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid •Samfunnssikkerhet og beredskap – forebygging av alvorlige hendelser •Skolehelsetjenesten •Læreplan som styringsdokument •Nasjonale sentre - kjennskap og brukertilfredshet

  • Utlendingsdirektoratet
  • Cay Gjerustad, Erica Waagene, Roger Andre Federici
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Spørreskjema