Som bestilt

Evaluering|

Anbud hvor formål var å gjennomgå tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak for å undersøke grad av måloppnåelse. Oxford Research vant anbudskonkurranse. Datagrunnlag inkluderte historisk materiale som JD besitter for denne tilskuddsordningen samt intervju med tilskuddsorganisasjoner. Endelig rapport ble levert juni 2015.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Oxford Research
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk