Evaluering

Sluttrapport BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"

Det skal bli enklere og finne frem til adresser i Norge, gjennom at kommunene benytter et ensartet offentlig adressesystem; vegadresser, ved registrering av eiendom og bygg i matrikkelen. Kartverkets prosjekt «Overgang fra matrikkel- til vegadresser», med kortnavnet «Vegadresseprosjektet» hadde som målsetting å øke andelen vegadresser i Norge. Det er kommunene som er adressemyndighet og fastsetter offisiell adresse, dette fremgår av matrikkelloven. Rammene for prosjektet har vært at det er den enkelte kommune som må gjennomføre innføringen av vegadresser i egen kommune, uten at det var forankret i pålegg gjennom lov og forskrift. Det har heller ikke vært tilgjengelig økonomiske midler for å stimulere til gjennomføringen av oppgavene i kommunene. Kartverkets virkemidler har derfor vært begrenset til markedsføring av samfunnsnytte, tilrettelegging og veiledning. Denne sluttrapporten er en intern evaluering av «Vegadresseprosjektet» og hva som er mulig å oppnå gjennom et rent påvirkningsprosjekt.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kartverket

Forfattere

Erik Perstuen og Inger M. Kristiansen

Språk

norsk (bokmål)