Sluttevaluering av pilotprosjekt

Evaluering|

Vista Analyse har gjennomført en evaluering med en samfunnsøkonomisk analyse av pilotprosjektet: Transport og fremstilling av varetektinnsatte. Evalueringen er gjennomført i perioden januar til midten av juni 2016. Det er gjennomført to møter med styringsgruppen som er oppnevnt for pilotprosjektet. Det har også vært møter med oppdragsgivers styringsgruppe for denne evalueringen.

  • Politi og lensmannsetaten
  • Ingeborg Rasmussen, Vivian A. Dyb, Haakon Vennemo, Sidsel Sverdrup
  • Vista Analyse
Intervju
Statistikk