Skjønn versus regler

Evaluering|

Rapporten handler om beslutninger fattet av tre offentlige klageorganer: Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet, Pasientskadenemnda og et kommunalt klientutvalg. Det gjennomgående temaet i rapporten er spennet mellom skjønn og regler – og de konsekvenser utøvelse av skjønn har for beslutningenes kvalitet og for tillitsforholdet mellom beslutningstaker og de som blir berørt av beslutningene.

  • Norges Forskningsråd
  • Hilde Lorentzen
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon