Skattereformen 2006

Evaluering|

De fleste skattesystemer er innrettet slik at personer med høy inntekt betaler en større andel av inntekten i skatt enn personer med lav inntekt, også kalt progressive skattesystemer. Med andre ord omfordeler skattesystemet inntekt i den forstand at fordelingen av inntekt etter skatt er jevnere enn fordelingen av inntekt før skatt. I det følgende evaluerer vi skattereformen i 2006 ved mål på omfordeling. Nærmere bestemt spør vi om skatteendringene ved reformen i 2006 har medført at skattesystemet har blitt mer omfordelende

  • Finansdepartementet
  • Thor Olav Thoresen, Erlend Eide Bø, Erik Fjærli, Elin Halvorsen
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistikk