Sikkerhetsstudie innlandshelikopter

Evaluering|

Samferdselsdepartementet har ønsket å få kartlagt helikopteroperasjoner for innlandet i Norge, og de har gjennom Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre iverksatt studien for å se på sikkerheten i næringen. Formålet er å kartlegge og belyse risikoområder, samt komme med tilrådninger for å bedre sikkerheten basert på resultater av studien. Studien angir fremtidig sikkerhetsnivå og analyserer effekten av mulige tiltak.

  • Samferdselsdepartementet
  • R. J. Bye, J. Seljelid, B. Heide, G. Lillehammer, B. Aasprang, S. Antonsen, J. E. Vinnem, Bjørn Bø
  • Safetec
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier