Last ned som PDF

79 sider

34.94 MB

Forsiden av dokumentet Selvstyrte team eller team på selvstyr

Evaluering

Selvstyrte team eller team på selvstyr en evaluering av organisasjonsmodell og omorganiseringsprosessen i ressursdivisjonen i Oljedirektoratet

AFF ved Norges Handelshøyskole har i perioden september - desember 1999 gjennomført en evaluering av omorganiseringen av Ressursdivisjonen i Oljedirektoratet og av den implementerte organisasjonsmodellen. Rapporten tar sitt utgangspunkt i de underliggende premissene for omorganiseringen og ser nærmere på bakgrunn, utfordringer og forandringsbehov. Omorganiseringen ble styrt i retning av en organisasjon basert på selvstyrte team, noe som i seg selv innebærer et klart brudd med tradisjonell statlig forvaltningsorganisering og tradisjonelle styrings- og kontrollsystemer.

Publisert

Eier

Sokkeldirektoratet

Utfører

AFF ved Norges Handelshøyskole

Forfatter

Bjørn Helge Gundersen

Språk

norsk (bokmål)