Samspill om kunst i offentlige rom

Evaluering|

Innkjøpsordningen utgjør en av fire kunstordninger innenfor Kunst i offentlige rom, og har eksistert siden 1997. Gjeldende regelverk ble fastsatt i 1998. Evalueringen omfatter perioden 1997 - 2007 og dekker de fem første tildelingsrundene. Innkjøpsordningens relative andel av KOROs totalbudskjetter har i disse årene variert mellom 6 og 28 prosjekt, med en topp i tredje tildelingsrunde (2202 - 2993),.

  • Kunst i offentlige rom
  • Jorunn Spord Borgen, Markus M. Bugge, Jørgen Lund
  • NIFU STEP
Intervju
Dokumentstudier