Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Evaluering|

Rapporten undersøker hvorfor kommuner etablerer større bofellesskap eller samlokaliserer boliger for personer med tjenestebehov. Rapporten tar utgangspunkt i fem casekommuner og Den bygger på kunnskap fra offentlige dokumenter og tidligere forskning samt statistikk fra Husbanken. Fafo finner at kommunenes hovedmotivasjon for samlokalisering og store bofellesskap er behov for egnede boliger, økende press i boligmarkedet og behov for kostnadseffektive løsninger.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk