Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget

En analyse utført av Vista Analyse viser at brukerne er svært godt fornøyde med Husleietvistutvalgets tjenester, og at utvalget bidrar til å øke rettssikkerheten i husleietvister.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet