Risiko i veitrafikken 2009-2010

Evaluering|

TØI oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i norsk veitrafikk. Beregnete risikotall for perioden 2009-2010 viser at risikoen er betydelig redusert sammenlignet med tidligere. Risikoen for å bli skadet i trafikkulykker er redusert for alle trafikantgrupper bortsett fra førere og passasjerer på lett motorsykkel. Risikoens fordeling over kjønn og alder innenfor hver trafikantgruppe visert et stabilt mønster, med høyest risiko for unge og eldre trafikanter. For bilførere og passasjerer er risikoen ekstremt mye høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt.

  • Samferdselsdepartementet
  • Torkel Bjørnskau
  • Transportøkonomisk institutt
Dokumentstudier
Statistikk