Riktig eller viktig?

Evaluering|

Formålet med evalueringen er å framskaffe informasjon og innsikt om institusjonene, særlig når det gjelder kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

  • Kulturdepartementet
  • Nils Johnson, Ingjerd Egeberg, Eirik Nilssen Brøyn, Beate Stang Aas
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon