Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar

Nasjonalparkar og andre naturvernområde skal sikre sårbare og trua naturtypar og ta vare på område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Stortinget vedtok i 1993 ein ny landsplan for nasjonalparkar og andre større verneområde i Noreg. Kommunal- og miljøkomiteen bad i innstillinga departementet om å komme tilbake til Stortinget med forslag til folkevald medverknad i forvaltninga.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

978-82-8229-263-4