Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren

Evaluering|

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om IT-satsingen innen justissektoren faktisk styres og samordnes, slik at igangsatte prosjekter og tiltak bidrar til å nå målene om kostnadseffektivitet og kvalitet i arbeidsprosessene.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier