Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland

Evaluering|

Målet med undersøkelsen har vært å gjennomføre en revisjon i samarbeid med Den russiske føderasjons riksrevisjon om norske og russiske myndigheters arbeid med å ivareta befolkningens strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot radioaktiv forurensning. Partene har i fellesskap definert revisjonstemaene og utformet felles problemstillinger under hvert av disse. De to riksrevisjonene har hatt anledning til å vektlegge de forskjellige problemstillingene under revisjonstemaene ulikt ut fra hva som er relevant for det enkelte land.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier