Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer

Evaluering|

Fra 1999 og fram til og med 2008 pågår det en satsing for å forbedre tilbudet til barn og unge med psykiske problemer. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse i hvilken grad barn og unge med psykiske problemer får et tilfredsstillende tilbud fra kommunene og poliklinikkene.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk