Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Evaluering|

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om kommunenes gjeldsbelastning er økonomisk bærekraftig.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk