Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Evaluering|

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om veteraner fra internasjonale operasjoner får god hjelp og oppfølging, slik det er lagt til grunn i Stortingets vedtak og forutsetninger. Målet har også vært å belyse årsaker til eventuelle svakheter i oppfølgingen.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk