Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden

Evaluering|

Virksomhetene i justissektoren forvalter og bruker svært store mengder informasjon. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt) er derfor et viktig strategisk virkemiddel for å kunne gjennomføre en kunnskapsbasert justispolitikk og -forvaltning. Formålet med undersøkelsen er å undersøke hvordan Justisdepartementet ivaretar sitt ansvar for effektiv saksbehandling i straffesakskjeden gjennom utvikling av ikt-systemer.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk