Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten

Evaluering|

Særavgifter er indirekte skatter som legges på bestemte varer og tjenester. Avgiftene gir staten betydelige inntekter hvert år. Det er derfor viktig at fastsettelsen av særavgiftene skjer på en effektiv og korrekt måte. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om særavgifter blir fastsatt på en korrekt og effektiv måte.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk