Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS

Evaluering|

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om driften og forvaltningen av Entra Eiendom AS er gjennomført i samsvar med Stortingets forutsetninger for selskapet.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier